MCM WORLDWIDE M'ETAVERSE

MCM Cubic Monogram: ผลงานสร้างสรรค์แห่งอนาคตเป็นอิสระจากโลกสองมิติ

ลายโมโนแกรม Visetos ที่เป็นสัญลักษณ์ของแบรนด์ได้รับการนำเสนอในรูปแบบ 3 มิติสไตล์ไดนามิก ตรามรดกที่สะท้อนรากฐานความเป็นเยอรมันของ MCM ได้รับการขยายใหญ่ขึ้นและกลายเป็นเค้าโครงให้กับโลโก้ใหม่ที่ดูโดดเด่น ตัวอักษรที่เป็นสัญลักษณ์ของแบรนด์ช่วยเติมเต็มจินตนาการในเชิงสถาปัตย์โดยเน้นการออกแบบที่ใช้เส้นสายเรียบง่ายโปร่งตาเพื่อยึดมั่นในค่านิยมของเรา

ช่วงเวลาการเปลี่ยนผ่าน

รูปแบบกึ่งฝันที่ปราศจากจุดเริ่มต้นและไร้จุดสิ้นสุด ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของสายใยที่เชื่อมโยงอดีต ปัจจุบัน และอนาคตของเราไว้อย่างไม่ขาดตอน

MCM Cubic Monogram

ผลงานสร้างสรรค์แห่งอนาคตของ MCM

ลายโมโนแกรมหลากหลายมิติที่สะท้อนถึงความใฝ่ฝันของแบรนด์ที่จะก้าวข้ามเขตแดน หมวดหมู่ และโลกความเป็นจริง