คุณค่าหลักของ MCM

คุณค่าหลักของ MCM

คุณค่าหลักของ MCM

เมษายน 2021

สิ่งที่บ่งบอกถึงความเป็นคนที่กระตือรือร้นอย่างแท้จริงก็คือความรู้ ถึงเวลาแล้วที่จะดูสมาร์ทในสไตล์สตรีท
หลังจากนี้ คุณจะเห็นความแตกต่างระหว่างกระเป๋าช็อปเปอร์ Toni กับ Liz ได้เมื่อเหลือบมองเพียงแวบเดียว และด้วยความใส่ใจอย่างเต็มที่ เราจึงได้เลือกบุคคลสำคัญสองคนคือ Frankie Jonas และ Babysosa มาช่วยเราและช่วยคุณโดยเฉพาะ (ซึ่งหมายถึงการจดบันทึก)

สิ่งที่บ่งบอกถึงความเป็นคนที่กระตือรือร้นอย่างแท้จริงก็คือความรู้ ถึงเวลาแล้วที่จะดูสมาร์ทในสไตล์สตรีท
หลังจากนี้ คุณจะเห็นความแตกต่างระหว่างกระเป๋าช็อปเปอร์ Toni กับ Liz ได้เมื่อเหลือบมองเพียงแวบเดียว และด้วยความใส่ใจอย่างเต็มที่ เราจึงได้เลือกบุคคลสำคัญสองคนคือ Frankie Jonas และ Babysosa มาช่วยเราและช่วยคุณโดยเฉพาะ (ซึ่งหมายถึงการจดบันทึก)

ช็อปเรื่องราวความรัก

แบรนด์ชั้นนำแต่ละแบรนด์ย่อมต้องมีรากฐานที่มั่นคง สไตล์คลาสสิกเหล่านี้ยังคงสร้างปรากฏการณ์ในระดับโลกให้ MCM

สิ่งที่ทำให้ผลิตภัณฑ์เหล่านี้ยังคงเป็นผลิตภัณฑ์หลักที่สำคัญก็คือ งานออกแบบที่ขับเคลื่อนเอกลักษณ์ของเราและยังคงพัฒนาต่ออย่างไม่หยุดยั้ง มาดูชื่อผลิตภัณฑ์เหล่านี้กัน

 

#mcmeverywhereigo

คุณกำลังแต่งตัวแบบใคร

คุณค่าหลักของ MCM