ขั้นตอนสู่การเป็นผู้กำจัดมลพิษในอนาคต

ขั้นตอนสู่การเป็นผู้กำจัดมลพิษในอนาคต

ขั้นตอนสู่การเป็นผู้กำจัดมลพิษในอนาคต

เมษายน 2021

เพื่อให้แน่ใจว่าเราจะสามารถบรรลุมาตรฐานในฐานะบริษัทที่มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Climate-neutral Company) เราจึงเรียกตัวเองว่าเป็น “Triple Bottom Line” (บริษัทที่เน้นไตรกำไรสุทธิ) นั่นคือการมุ่งเน้นความยั่งยืนในสามด้านคือ ผลิตภัณฑ์ โลกของเรา และผู้คน

วิสัยทัศน์คือการก้าวขึ้นเป็นผู้นำที่สร้างสรรค์ในธุรกิจผลิตภัณฑ์หรูที่ส่งเสริมความยั่งยืน

ด้วยแผนการที่ครอบคลุมในการสร้างนวัตกรรมด้านวัสดุที่สามารถนำมาใช้ซ้ำและย่อยสลายได้ ลดขยะและคาร์บอนฟุตพรินท์ และพัฒนากลยุทธ์เพื่อการปรับปรุงทางสังคม

OUR SUSTAINABLE JOURNEY

ผลิตภัณฑ์

การผสานรวมวัสดุที่ยั่งยืนเข้ากับแนวทางการเริ่มต้นเส้นทางของเราเพื่อมุ่งสู่การเป็นผู้กำจัดมลพิษในอนาคต

Product

จนถึงปัจจุบัน เราสามารถที่จะ:
—เปิดตัวคอลเลคชั่นชุดชั้นใน Biodynamic Egyptian Giza Cotton ที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน Demeter®
—ร่วมมือกับบรรดาผู้นำของชุมชนต่างๆ เพื่อสร้างสรรค์คอลเลคชั่นอัพไซเคิล
—พัฒนารองเท้าผ้าใบ Terrain Lo ที่ทำจากวัสดุที่ยั่งยืนทั้งหมด
—เปิดตัวผ้าไหมรีไซเคิล (Resilk) และผ้าขนสัตว์รีไซเคิล (Reverso) สำหรับใช้ในแอกเซสซอรี่แบบนุ่มสบายของเรา
—ออกแบบอีโคไนลอน (Econylon) ที่ได้รับความนิยมของเราและแนะนำไนล่อนที่ย่อยสลายได้เพื่อใข้ในการตัดเย็บเสื้อผ้า
—สร้างสรรค์แฟชั่นเสื้อผ้าของเราโดยใช้เส้นใยออร์แกนิกหรือเส้นใยธรรมชาติที่รีไซเคิลและใยสังเคราะห์ที่รีไซเคิลทั้งหมด

OUR SUSTAINABLE JOURNEY
OUR SUSTAINABLE JOURNEY
OUR SUSTAINABLE JOURNEY
OUR SUSTAINABLE JOURNEY

โลกของเรา

ณ สิ้นปี 2020 MCM Worldwide ได้ก้าวขึ้นเป็นบริษัทที่มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์เป็นครั้งแรก

โดยร่วมมือกับพันธมิตร Southpole Carbon เราจึงสามารถคำนวน GHG ฟุตพรินท์ของเราและบรรลุเป้าหมายที่สูงในการลดก๊าซเรือนกระจกที่เราได้ตั้งไว้สำหรับบริษัทของเรา

เพื่อสานต่อโครงการริเริ่มเพื่อโลกใบนี้ เราได้ปรับเปลี่ยนไปสู่โครงการภายนอก 3 โครงการและทำการลงทุนในโครงการดังกล่าวคือ
—โครงการด้านพลังงาน Hyundai Energy Efficient Project เกาหลีใต้
—โครงการเปลี่ยนความร้อนให้เป็นพลังงาน YingXing Glassworks Waste Heat to Energy จีน
—โครงการปลูกป่า Liangdu Afforestation Project

Planet

ผู้คน

มนุษยชาติคือหัวใจหลักและเป็นปัจจัยขับเคลื่อนในความพยายามของเรา เราต้องพึ่งพากันและกันเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงที่แท้จริง

เรายังคงอยู่ในขั้นตอนการพัฒนาผลลัพธ์ขั้นสุดท้าย (Bottom Line) นี้ และเราส่งเสริมให้พนักงานและมิตรสหายของ MCM นำเสนอแนวคิดใหม่ๆ มายังเรา

People

ขั้นตอนต่อไปคืออะไร

เป้าหมายบางส่วนของเราสำหรับอนาคตอันใกล้และอนาคตระยะยาว ได้แก่
—การเปลี่ยนไปสู่การขนส่งทางทะเลและการใช้พลังงานหมุนเวียน
—การใช้วัสดุหนังรีไซเคิล/วีแกน
—การลดขยะของเสียในกระบวนการผลิตอย่างต่อเนื่อง
—การร่วมมือกับซัพพลายเออร์เพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึกด้านการผลิต
—การบรรจุหีบห่อที่ยั่งยืน

What's Next?

Questions or Suggestions?