วางแผนอนาคตของเราและช่วยปกป้องโลกใบนี้

การช่วยสร้างสรรค์อนาคตที่ยั่งยืนยิ่งขึ้น คือสิ่งที่ MCM ให้ความสำคัญสูงสุด และด้วยนวัตกรรม การออกแบบอัจฉริยะ และการคิดถึงอนาคตข้างหน้า เราจึงได้กำหนดเส้นทางเพื่อมุ่งสู่การบรรลุเป้าหมายในการรับมือกับปัญหาสภาพภูมิอากาศที่เร่งด่วนของโลกใบนี้ เป้าหมายของเราอิงตามข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ของการกำหนดเป้าหมายในการลดก๊าซเรือนกระจกภายใต้คำแนะนำของโครงการริเริ่ม Science Based Targets (SBTi)

Sustainability

ที่ MCM เรามุ่งมั่นที่จะจัดการปัญหาการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและมุ่งเน้นที่การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลงอย่างรวดเร็ว เราได้กำหนดเป้าหมายในการเปลี่ยนแปลงธุรกิจของเราและตอนนี้ก็ได้รับการรับรองจากโครงการ Science Based Targets (SBTi) ซึ่งเป็นโครงการชั้นนำระดับโลกที่ต้องการจะลดการปล่อยคาร์บอนลง ทาง SBTi ยืนยันว่าเป้าหมายของเราสอดคล้องกับข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ล่าสุดเกี่ยวกับสภาพภูมิอากาศเพื่อการจำกัดการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิให้ไม่เกิน 1.5C ตามที่ระบุไว้ในข้อตกลงปารีส และจะเป็นเป้าหมายสำคัญบนเส้นทางของเราสู่อนาคตที่ดีขึ้น

ความมุ่งมั่นของเราที่ได้รับการรับรองจาก SBTi มีดังนี้

- ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (GHG) ทั้งหมดในขอบเขตที่ 1 และขอบเขตที่ 2 ลง 42% ภายในปี 2030 โดยเทียบกับปี 2021 ซึ่งเป็นปีฐาน
- เพิ่มการจัดหาพลังงานไฟฟ้าจากแหล่งพลังงานหมุนเวียนอย่างจริงจังในทุกๆ ปีเพื่อให้ได้ถึง 100% ในปี 2030 เทียบกับ 19% ในปี 2021
- ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในขอบเขตที่ 3 ลง 25% ภายในปี 2030 โดยเทียบกับปี 2021 ซึ่งเป็นปีฐาน

ความปรารถนาของเรานั้นไม่ใช่แค่การทำให้ได้ตามเป้าหมาย SBTi ทั้งหมดของเราเท่านั้น แต่ต้องทำให้ดีกว่านั้น นั่นคือ การเร่งการเปลี่ยนแปลง การลดผลกระทบของเรา การผลักดันเรื่องความโปร่งใส และการเป็นผู้นำด้วยแนวปฏิบัติที่ดีที่สุด

ผีเสื้อแสนสวยที่เราได้รับ

เราได้บรรลุเป้าหมายสำคัญในการรักษาสิ่งแวดล้อม นั่นคือ องค์กร Positive Luxury ได้มอบรางวัล Butterfly Mark ให้เรา โดย Positive Luxury ในฐานะหนึ่งในแพลตฟอร์มส่งเสริมความยั่งยืนชั้นนำของโลก ได้ช่วยส่งเสริมให้องค์กรลักซ์ชัวรี่ต่างๆ ปรับตัวสู่ระบบเศรษฐกิจภูมิอากาศแนวใหม่ได้เร็วขึ้น รางวัล Butterfly Mark ซึ่งเป็นที่ยอมรับกันทั่วโลกนี้เป็นประจักษ์พยานที่เป็นรูปธรรมและเป็นอิสระซึ่งชี้ให้เห็นว่า แบรนด์ของเราดำเนินงานโดยสอดคล้องกับมาตรฐานสูงสุดในเรื่องการส่งเสริมความยั่งยืนทั่วทั้งห่วงโซ่อุปทานของเรา

การลดผลกระทบ

ทุกๆ ปี MCM จะวัดค่าและติดตามผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของส่วนปฏิบัติงานโดยตรงต่างๆ ของเราทั่วโลก เป้าหมายของเราคือ การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ควบคู่ไปกับการลดการใช้น้ำและการใช้กระดาษลง ขณะเดียวกันก็ลดขยะให้เหลือน้อยที่สุด มีการลงทุนในวิธีปฏิบัติของธุรกิจหมุนเวียน การอัปไซเคิล และการรีไซเคิล

- เราตั้งเป้าที่จะไม่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิภายในปี 2050 เป็นอย่างช้า
- เพื่อจัดหาพลังงานหมุนเวียน 100% ให้แก่ร้านจำหน่ายของเราภายในปี 2024
- เพื่อจัดหาพลังงานหมุนเวียน 80% ให้แก่ซัพพลายเออร์ระดับที่ 1 ของเราภายในปี 2030

การจัดหาพลังงานหมุนเวียน

มาตรฐานของ MCM จะกำหนดวิธีปฏิบัติที่ดีที่สุดของเรา โดยคำนึงถึงความสามารถในการตรวจสอบย้อนกลับ การมีความรับผิดชอบต่อสังคม การปกป้องสิ่งแวดล้อม สวัสดิภาพสัตว์ และการใช้สารเคมี เราต้องการให้ผลิตภัณฑ์ของเราส่งเสริมความยั่งยืนและมีสไตล์:

- เราไม่ใช้ขนสัตว์และวัสดุที่มาจากสัตว์ต่างประเทศมาตั้งแต่ปี 2018 - เรามุ่งเป้าที่จะทำให้ผลิตภัณฑ์เครื่องหนังทั้ง 100% ของเราได้รับการรับรอง “มาตรฐานระดับโกลด์” จาก Leather Working Group ภายในปี 2030
- แน่นอนว่าเราอยู่ในเส้นทางที่กำหนดไว้ โดยผลิตภัณฑ์เครื่องหนัง 100% ของเราได้รับการรับรองจาก LWG - โดยปัจจุบันผลิตภัณฑ์ 28% ได้รับการรับรอง “มาตรฐานระดับโกลด์” และ 36% ได้รับการรับรอง “มาตรฐานระดับซิลเวอร์”
- นอกจากนี้ เรายังพยายามจะสร้างความโปร่งใสของห่วงโซ่อุปทานจำนวน 70% ของเราภายในปี 2024 และ 100% ภายในปี 2030

วัสดุที่ใช้ในบรรจุภัณฑ์

จากการประเมินการออกแบบบรรจุภัณฑ์ของเราอย่างเป็นทางการ เราสามารถระบุได้ว่า

- 74% ของบรรจุภัณฑ์ของเราปราศจากการใช้พลาสติก
- 50% เป็นการใช้วัสดุที่รีไซเคิลได้หรือสามารถย่อยสลายตามธรรมชาติ
- เราวางแผนที่จะลดการใช้วัสดุลงอีก 50% ภายในสิ้นทศวรรษนี้

ค่านิยมทางสังคม

การมีความรับผิดชอบต่อพนักงานของเราและชุมชนในวงกว้าง คือหัวใจหลักของระบบค่านิยมของ MCM มาโดยตลอด เมื่อเราทำการว่าจ้าง เลื่อนตำแหน่ง และการตัดสินใจอื่นๆ เกี่ยวกับการว่าจ้าง เราจะคำนึงถึงชุดทักษะของบุคคลไปพร้อมกับการตอบรับความหลากหลาย ไม่ว่าจะเกี่ยวข้องกับสัญชาติ วัฒนธรรม อายุ เอกลักษณ์ทางเพศ เชื้อชาติ ความเชื่อ รสนิยมทางเพศ ความพิการ หรือสถานภาพทางครอบครัว อัตราส่วนคนทำงานของ MCM ในระดับกว้างประกอบด้วยผู้ชาย 35% ต่อผู้หญิง 65% ขณะที่ในตำแหน่งผู้บริหาร ผู้ชายต่อผู้หญิงอยู่ที่ 50/50

ทศวรรษใหม่แห่งการเปลี่ยนแปลงและการดำเนินการ ทศวรรษใหม่แห่งการเปลี่ยนแปลงและการดำเนินการ

การสร้างสรรค์อนาคต

เราไม่สามารถที่จะนิ่งเฉยไม่ดำเนินการใดๆ ได้อีกต่อไป ด้วยเหตุนี้ จึงเป็นเรื่องสำคัญที่คนรุ่นเราจะต้องรับมือกับความท้าทายที่รุนแรงและหลากหลายที่เรากำลังเผชิญอยู่ และ Dirk Schönberger เจ้าหน้าที่ฝ่ายสร้างสรรค์ระดับโลกของเรากล่าวว่า “สิ่งสำคัญคือการทำให้เส้นทางสู่การเป็นแบรนด์ผลิตภัณฑ์ระดับหรูที่ส่งเสริมความยั่งยืนนั้นมีความโปร่งใส เรามีงานที่จะต้องทำมากมาย และเรากำลังดำเนินการอย่างเหมาะสมและลงทุนในโครงการริเริ่มที่เหมาะสม” ซึ่งในการทำเช่นนั้น เราตั้งเป้าที่จะเปลี่ยนแปลงภาคธุรกิจแฟชั่นระดับหรู การออกแบบธุรกิจของเราใหม่ เพื่อให้เราเจริญรุ่งเรืองอย่างยั่งยืนและยุติธรรม และไปได้ไกลในอนาคต

2023

SBTs (Science Based Targets) validated by the SBTi

SBTs (เป้าหมายตามหลักวิทยาศาสตร์) รับการรับรองจาก SBTi 

MCM GHG Report

รายงานการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของ MCM

Corporate Volunteering

โครงการอาสาสมัครพนักงานองค์กร (Corporate Volunteering)

2022

SBTs (Science Based Targets) submitted

ส่ง SBT (เป้าหมายตามหลักวิทยาศาสตร์) แล้ว

MCM GHG Report

รายงานการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของ MCM

RUN Projects: In-house Upcycling Projects

ดำเนินโปรเจ็กต์: โปรเจ็กต์อัพไซเคิลในองค์กรโดยใช้วัสดุที่เหลือทิ้ง

Corporate Volunteering

โครงการอาสาสมัครพนักงานองค์กร (Corporate Volunteering)

Butterfly Mark Certification

รางวัล Butterfly Mark โดย Positive Luxury

2021

Climate Neutral Company Certification

การรับรองการไม่ปล่อยคาร์บอนสุทธิของบริษัท

MCM GHG Report

รายงานการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของ MCM

Upcycling Collection with Artist AKA BOKU

การอัปไซเคิลคอลเลคชั่นโดยศิลปิน AKA BOKU

Kick-Off Positive Luxury Assessment

การเริ่มต้นการประเมิน Positive Luxury Assessment

Corporate Volunteering

โครงการอาสาสมัครพนักงานองค์กร (Corporate Volunteering)

Introducing Metal-Free Tufo Leather to Leather Goods Assortment

หนัง Tufo ที่ปราศจากโลหะในผลิตภัณฑ์เครื่องหนังที่คัดสรรของเรา

Introducing Tencel to our collection

การใช้ผ้า Tencel ในคอลเลคชั่นของเรา

Kick-off GHG Accounting & Partnership with Southpole Carbon

เริ่มการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (GHG) และร่วมมือกับ Southpole Carbon

Introducing Re-Silk to our Collection

การนำผ้าไหมกลับมาใช้ใหม่ในคอลเลคชั่นของเรา

RUN Projects: In-house upcycling projects with leftover materials

ดำเนินโปรเจ็กต์: โปรเจ็กต์อัปไซเคิลในองค์กรโดยใช้วัสดุที่เหลือทิ้ง

Introducing Econyl to our collection

การใช้เส้นใยรีไซเคิล (Econyl) ในคอลเลคชั่นของเรา

2020

Climate Neutral Company Certification

การรับรองการไม่ปล่อยคาร์บอนสุทธิของบริษัท

First Greenhouse Gases (GHG) Report

รายงานฉบับแรกเกี่ยวกับก๊าซเรือนกระจก (GHG)

Supply Chain & Logistics Screening

การตรวจคัดกรองห่วงโซ่อุปทานและโลจิสติกส์

First Upcycled Collection

คอลเลคชั่นแรกของผลิตภัณฑ์อัปไซเคิล

Sustainable Sneaker Launch

รองเท้าสนีกเกอร์ที่ส่งเสริมความยั่งยืน เปิดตัว

Corporate Volunteering

โครงการอาสาสมัครพนักงานองค์กร (Corporate Volunteering)

Signed partnership with Techstyle

ลงนามในโครงการความร่วมมือกับ Techstyle

Kick-off Employee Engagement and Training

เริ่มโครงการสร้างการมีส่วนร่วมของพนักงานและการฝึกอบรม

Commitment to UN SDGs

พันธกิจต่อ SDG ขององค์การสหประชาชาติ

2019

First Sustainable Underwear Collection

คอลเลคชั่นชุดชั้นในที่ยั่งยืนคอลเลคชั่นแรก